• నమస్తే నేను మీకు ఎలా సహాయ పడగలను?కెల్లీ
  • కంపెనీ గురించి

    చైనా యొక్క రెండు-రౌండ్ పరిశ్రమలో CNAS ప్రయోగశాలతో మొదటి మరియు ఏకైక విడిభాగాల కంపెనీ
    సభ్యత్వం పొందండి

    మమ్మల్ని సంప్రదించండి

    • యామ్ Sägewerk 155124 మెయిన్జ్ జర్మనీ
    • +86-18605815810
    • info@star-union.net